top of page

2014-15 Portfolio

Perseverance

Perseverance

Constraints

Constraints

Love

Love

旅程

旅程

旅程

旅程

旅程

旅程

旅程

旅程

旅程

旅程

#6 invisible wall

#6 invisible wall

#5 mobility

#5 mobility

#4 colonial vestige

#4 colonial vestige

#2-2 Palace, paradise

#2-2 Palace, paradise

Accompany

Accompany

Accompany#1

Accompany#1

Accompany#4

Accompany#4

Accompany#5

Accompany#5

Accompany

Accompany

致我亲爱的小朋友

致我亲爱的小朋友

致我亲爱的小朋友

致我亲爱的小朋友

致我亲爱的小朋友

致我亲爱的小朋友

致我亲爱的小朋友

致我亲爱的小朋友

致我亲爱的小朋友

致我亲爱的小朋友

【奔海】

【奔海】

【水天共誓】

【水天共誓】

【飘萍】

【飘萍】

相遇·他者眼中的我

相遇·他者眼中的我

相遇·發現

相遇·發現

相遇·記錄

相遇·記錄

我畫我自己畫中自己

我畫我自己畫中自己

我畫我自己畫中的自己

我畫我自己畫中的自己

我畫我自己畫中的自己

我畫我自己畫中的自己

我畫我自己畫中的自己

我畫我自己畫中的自己

看见&看不见

看见&看不见

看见&看不见之一

看见&看不见之一

看见&看不见之二

看见&看不见之二

框·窥

框·窥

框·窺

框·窺

框·窺

框·窺

框·窺

框·窺

瀰漫雙眼

瀰漫雙眼

左右

左右

静默直至尘埃落定

静默直至尘埃落定

CULS5406 Term 1 2014-15

 

Instructors:  

Dr. Rochelle Yang, Dr. Egret Chow

Featured Students:  HUANG Chi, JIANG Wanfang, SU Xiaonan, WANG Simeng, WU Meixuan, WU Yijie, XIANG Xiaolin, ZHANG Xiaoping

bottom of page